รวมภาพถ่ายผู้ชนะการประกวด ภาพ Macro จาก Nikon ปี 2017

รวมภาพถ่ายผู้ชนะการประกวด ภาพ Macro จาก Nikon ปี 2017

บอร์ด ความรัก,รวมภาพถ่ายผู้ชนะการประกวดภาพMacroจากNikonปี ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย warrior B#1 Jumping Spider, Istanbul, Honorable Mention#2 Paracetamol (Common Painkiller) Crystals, Finland, Image Of Distinction#3 The Head Of A Pork Tapeworm, New York, 4th Place#4 Living Volvox Algae Releasing Its Daughter Colonies, Nantes, 3rd Place#5 Mold On A Tomato, Netanya, 5th Place#7 Immortalized Human Skin Cells Expressing Fluorescently Tagged Keratin, Amsterdam, 1st Place#8 Traxacum Officinale (Dandelion) Cross Section Showing Curved Stigma With Pollen, Nottingham, Honorable Mention#9 Natural Bridge (Petiole Nodes) Connecting The Abdomen And Thorax Of An Ant, Izmir, Image Of Destinction#10 Synapta (Sea-Cucumber) Skin, Le Mans, 18th Place